Home |
دستگاه تهیه نسخه آرشیو اطلاعات مبتنی بر دیسک Quantum DXi Series

دستگاه تهيه نسخه آرشيو اطلاعات مبتنی بر ديسک
Quantum DXi Series

Quantum

معرفی محصول:
دستگاه Quantum سری DXi، به عنوان هسته اصلی راهکار تهيه نسخه پشتيبان در مراکز داده سازمانهای بزرگ و متوسط به شمار می‌رود. اين محصول با ترکيب فناوری جلوگيری از ذخيره داده‌های تکراری با طول متغير (variable-length deduplication) و StorNext®، بيشترين سرعت پشتيبان گيری و بازيابی به همراه کمترين هزينه را ارائه می‌نمايد. همچنين با استفاده از فناوری iLayer™، تصميم گيری دقيق و کاهش زمان تجزيه و تحليل در خصوص حفاظت از سايت‌های چندگانه، امکان‌پذير می‌باشد.

اين سری از محصولات از معماری توسعه پذير و کاملی برخوردار بوده و امکان ارسال نسخه پشتيبان از اطلاعات حياتی مرکز داده را به سايت‌های پشتيبان فراهم می‌نمايد. با استفاده از فناوری اختصاص ظرفيت بر حسب نياز (COD)، امکان بهره وری از فضای ذخيره سازی امکان‌پذير می‌باشد.

سيستم عامل دستگاه DXi® دارای رابط کاربری آسان و انعطاف پذير می‌باشد و کليه مراحل پشتيبان گيری در کمترين زمان و پيچيدگی قابل اجرا می‌باشد.

کليه مجوز دستگاه شامل NAS/OST، VTL، جلوگيری از ذخيره داده‌های تکراری (Deduplication)، رونوشت برداری (Replication) و DXi Accent™ با هزينه اوليه در دسترس می‌باشد.


ويژگیهای كليدی

 1. کاهش زمان پشتيبان گيری و بازيابی:
  • جلوگيری از ذخيره داده‌های تکراری و دسترسی به داده‌ها با استفاده از فايل سيستم اختصاصی StorNext 5
  • تهيه نسخه پشتيبان بدون تاثير محدوديت‌های پهنای باند شبکه WAN با به کارگيری فناوری DXi ACCENT
  • افزايش سرعت انتقال داده‌ها با ارائه فناوری رونوشت برداری به صورت پيکربندی غير همزمان يک به يک و يک به چند
  • امکان يکپارچگی با واسط نرم افزارهای Net Backup ،Backup Exec و ساير نرم افزار پشتيبان گيری
  • امکان تهيه نسخه پشتيبان از راه اينترنت در کليه محيط‌های فيزيکی و مجازی با استفاده از فناوری Q-Cloud
 2. بهره وری فضای ذخيره سازی:
  • کاهش حجم داده با فناوری جلوگيری از ذخيره داده‌های تکراری با طول متغير (Variable-Length Deduplication)
  • امکان ارائه مجوز به سرورهای پشتيبان گيری برای مشارکت در روند جلوگيری از ذخيره داده‌های تکراری با ارسال صرفاً بلوک‌های يکتا از داده‌ها با نرم افزار DXi ACCENT
 3. امنيت داده‌های ذخيره شده:
  • محافظت از داده‌های ذخيره شده و در حال استفاده با رمز نگاری در سطح امنيت نظامی AES 256-bit
  • تأمين امنيت داده‌های ذخيره شده بر روی DXi6900 با استفاده از فناوری رمزنگاری خودکار درايو (SED)
  • رمزنگاری کليه فايل‌ها شامل فايل‌های حاوی داده و ابر داده، فايل‌های پيکربندی و نرم افزارهای DXi و سيستم عامل
  • امکان يکپارچگی کليد رمزنگاری ديسک سخت با کنترل کننده برای اطمينان از عدم خوانده شدن داده‌ها توسط دستگاه يا سيستم ديگر
 4. مقياس پذيری:
  • امکان افزايش ظرفيت فضای ذخيره سازی از 1 تا 510 ترابايت با استفاده از فناوری اختصاص ظرفيت بر حسب نياز
 5. پشتيبانی از OST Open Storage:
  • پشتيبانی از استاندارد OST برای فعالسازی نوشتن اطلاعات بر روی فضای ذخيره منطقی (LSU) و جلوگيری از ارسال داده تکراري
  • پشتيبانی از فناوری DXi Accent توسط Net Backup Open Storage (OST) API
 6. مديريت و مانيتورينگ پيشرفته:
  • گزارش گيری و مانيتورينگ کامل کليه دستگاه‌های Quantum با استفاده از فناوری ®Quantum Vision
  • امکان تجزيه و تحليل کامل داده‌های پشتيبان گيری و رونوشت برداری شده
  • کاهش زمان راهبری و اجرای فرآيند پشتيبان گيری دستگاه‌های DXi با استفاده از رابط پيشرفته کاربری
 7. راهکار حفاظت در محيط مجازی:
  • راهکار جامع حفاظت از داده‌ها و ماشين‌ها و کاهش مصرف منابع به ميزان 95% در محيط‌های مجازی با استفاده از فناوری vmPRO
 8. امکان بررسی صحت و تماميت در 3 سطح:
  1. در سطح سيستم عملياتی (SOLUTION-LEVEL):
   • کنترل مستمر وضعيت نرم افزار و سخت افزار در طول عمليات عادی و اجرای عمليات تصديق و اصلاح داده‌ها
   • کنترل بلا درنگ اعتبار داده در زمان اجرای عمليات رونوشت برداري، دسترسی و بازخوانی داده‌ها و ترميم خودکار داده در صورت وقوع خطا
   • اجرای عمليات تصحيح بلوک داده‌ها در صورت بروز اختلال در فرآيند پشتيبان گيری
   • نظارت مستمر بر داده‌های پشتيبان گيری در دستگاه با به کارگيری فناوری نظارت و گزارش گيری استاندارد سيستم (SMART)
   • ارسال مجدد درخواست به سمت رونوشت افزونه داده بر روی ديسک، در صورت وقوع خطا در زمان خواندن اطلاعات
  2. در سطح فايل سيستمی
   • جمع آوری کليه داده‌ها پيش از نوشته شدن بر روی ديسک برای بهبود عملکرد و افزايش صحت عمليات پشتيبان گيري
   • افزودن داده‌ه ای جديد به داده‌های موجود تا زمان دريافت صحت وضعيت داده‌ها
  3. در سطح سخت افزار سيستم
   • مجزا کردن فرآيند حذف داده‌های تکراری از ساير فرآيندها برای اطمينان از صحت عملکرد پشتيبان گيري
   • ذخيره داده‌ها در حافظه با باطری اضافی برای جلوگيری از تخريب آن در صورت قطعی برق يا جا به جايی تصادفی درايو
   • برخورداری از ديسک سخت يدکی برای اطمينان از دسترسی و بازيابی مطمئن داده‌ها در زمان خرابی ديسک سخت بطور خودکار
   • برخورداری از معماری افزونه برای تجهيزاتی مانند فن و منبع تغذيه در کليه دستگاه‌های سری DXi


مقايسه مشخصات فنی مدل‌های سری DXi